17.března   Čajka

24.březen Stacha

14.dubna Stacha

21.dubna Stacha

23.dubna   M.Policie Mikulov

28.dubna Křivánek

25.května branný den ZŠ Valtická

2.Června   Dětský den

6-8.června M.policie Mikulov

22.-24.červen  školní stanování   SSK Mikulov( provoz pro veřejnost  neomezen!!!)

5-9.července     MR Velká cena WI-CZ

14.července     Vál.veteráni

11-12.srpna     Westernové klání