Uzavření střelnice pro veřejnost

 

2.června Komora bezp.služeb

3.června dětský den

10.červen stacha

14-16.červen MP Mikulov

16-17.červen Křivánek

19-23.červen věz.služba 

23.červen vodovody  kanalizace d. den

1.července stacha

7.července Viktorín

8.července viktorín  8-13 hod.

10-16.červenec SSK Mikulov závody

22.července stacha

8.srpna Viktorin

10-13.srpen SSK Mikulov závody

26.srpen stacha

2.září AZ Brno (hektor)

5.září Viktorin

11.září Viktorín

22.září Viktorín

23.září stacha

25.září 8-13 hod. MP Mikulov

5-8.říjen SSK Mikulov závody

10.října Viktorín

14.října  od 9 hod 43. pěší plk. KVH Brno. Trčka

17.října Viktorín

27.říjen Viktorín

28.řijen Viktorín 8- 13 hod.