Uzavření střelnice pro veřejnost

 

 

13.ledna  Vězeňská služba   8-14 hod 

21.unora 9-11 hod.Viktorín

18.března stacha

1.dubna stacha

18.dubna 8-14 hod. Viktorín

21-23.duben SSK Mikulov závody

24.duben 8-13 hod. MP Mikulov

29.dubna stacha

13. květen Bohdan  Luvo Arms

17.května Viktorín

20.května  stacha

2.června Komora bezp.služeb

3.června dětský den

10.červen stacha

14-16.červen MP Mikulov

16-17.červen Křivánek

1.července stacha

10-16.červenec SSK Mikulov závody

22.července stacha

10-13.srpen SSK Mikulov závody

26.srpen stacha

19.září stacha

25.září 8-13 hod. MP Mikulov

5-8.říjen SSK Mikulov závody